E-mail: de meest kwetsbare vorm van communicatie

E-mail is de belangrijkste zakelijke vorm van communicatie en laat wereldwijd een sterke groei zien. Volgens het 2017 - 2021 Email Statistics Report van Radicati waren er in 2017 3,7 miljard e-mailgebruikers en dat aantal zou tegen het einde 2021 kunnen groeien tot meer dan 4,1 miljard. Radicati schatte het totale e-mailverkeer in 2017 op meer dan 269 miljard e-mails per dag en dat aantal zou tegen 2021 moeten stijgen tot meer dan 319,6 miljard per dag.

E-mail is het kloppend hart van bedrijven. Het is helaas ook een kanaal voor aanvallers om toe te slaan. Spam is een veelvoorkomend probleem voor zakelijke gebruikers, omdat het soms wordt gebruikt om schadelijke bijlagen te verzenden met als doel computers in hun netwerk te besmetten.

Loading form....

If the form does not load in a few seconds, it is probably because your browser is using Tracking Protection. This is either an Ad Blocker plug-in or your browser is in private mode. Please allow tracking on this page to request a trial.

Note: Firefox users may see a shield icon to the left of the URL in the address bar. Click on this to disable tracking protection for this session/site